ค้นหางานวิจัยนักศึกษา
งานวิจัยทั้งหมด : 974
ข้อมูล ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สถิติผู้เยี่ยมชม
ขณะนี้ :
3
วันนี้ :
47
เมื่อวานนี้ :
64
เดือนนี้ :
687
เดือนที่ผ่านมา :
1671
ทั้งหมด :
76982
วันที่เริ่มนับ :
9 มี.ค. 2560
งานวิจัย
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
1
ผู้วิจัย : นาง เพียงใจ ศรีสุขา
ที่ปรึกษาหลัก : รศ. สุมนทิพย์ บุญสมบัติ 
กรรมการสอบ : รศ. สมจิตร วัฒนคุลัง 
ประเภทงานวิจัย : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก : สังคมศึกษา
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 19-08-2558 )
2
ผู้วิจัย : นาย พนา ครุฑบุตร
ที่ปรึกษาหลัก : รศ. สุมนทิพย์ บุญสมบัติ 
กรรมการสอบ : อ.ดร. อุมาพร หล่อสมฤดี 
ประเภทงานวิจัย : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก : สังคมศึกษา
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 19-08-2558 )
3
ผู้วิจัย : นาง ณัฐยา สมตระกูล
ที่ปรึกษาหลัก : รศ. สุมนทิพย์ บุญสมบัติ 
กรรมการสอบ : อ.ดร. อุมาพร หล่อสมฤดี 
ประเภทงานวิจัย : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก : สังคมศึกษา
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 19-08-2558 )
4
ผู้วิจัย : นาง มาติกา ศรีอ่อน
ที่ปรึกษาหลัก : รศ. สุมนทิพย์ บุญสมบัติ 
กรรมการสอบ : ผศ.ดร. จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ 
ประเภทงานวิจัย : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก : สังคมศึกษา
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 19-08-2558 )
5
ผู้วิจัย : นางสาว ทองพูน เจือไทย
ที่ปรึกษาหลัก : รศ. สุมนทิพย์ บุญสมบัติ 
กรรมการสอบ : รศ. สมประสงค์ น่วมบุญลือ 
ประเภทงานวิจัย : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก : สังคมศึกษา
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 19-08-2558 )
6
ผู้วิจัย : นาง เพ็ญประภา ปรกสะอาด
ที่ปรึกษาหลัก : ศ.ดร. สิริวรรณ ศรีพหล 
กรรมการสอบ : รศ. สมประสงค์ น่วมบุญลือ 
ประเภทงานวิจัย : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก : สังคมศึกษา
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 19-08-2558 )
7
ผู้วิจัย : นาย อวยชัย รัตนแพทย์
ที่ปรึกษาหลัก : ศ.ดร. สิริวรรณ ศรีพหล 
กรรมการสอบ : รศ. สมประสงค์ น่วมบุญลือ 
ประเภทงานวิจัย : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก : สังคมศึกษา
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 19-08-2558 )
8
ผู้วิจัย : นาย ดรุณ พิศาลสังฆคุณ
ที่ปรึกษาหลัก : ศ.ดร. สิริวรรณ ศรีพหล 
กรรมการสอบ : รศ. อมรา รอดดารา 
ประเภทงานวิจัย : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก : สังคมศึกษา
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 19-08-2558 )
9
ผู้วิจัย : นาง เพียงจิต สุวรรณพงศ์
ที่ปรึกษาหลัก : ศ.ดร. สิริวรรณ ศรีพหล 
กรรมการสอบ : รศ. สมประสงค์ น่วมบุญลือ 
ประเภทงานวิจัย : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก : สังคมศึกษา
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 19-08-2558 )
10
ผู้วิจัย : นางสาว ขวัญแก้ว มาลัยชัยสิทธิ์
ที่ปรึกษาหลัก : ศ.ดร. สิริวรรณ ศรีพหล 
กรรมการสอบ : รศ. อมรา รอดดารา 
ประเภทงานวิจัย : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก : สังคมศึกษา
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 19-08-2558 )
16 รายการ / 2 หน้า
1
2