ค้นหางานวิจัยนักศึกษา
งานวิจัยทั้งหมด : 974
ข้อมูล ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สถิติผู้เยี่ยมชม
ขณะนี้ :
1
วันนี้ :
28
เมื่อวานนี้ :
64
เดือนนี้ :
668
เดือนที่ผ่านมา :
1671
ทั้งหมด :
76963
วันที่เริ่มนับ :
9 มี.ค. 2560
งานวิจัย
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
1
ผู้วิจัย : นาย ปัญญา เอี่ยมผ่อง
ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล 
ประเภทงานวิจัย : วิทยานิพนธ์
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 07-09-2558 )
2
ผู้วิจัย : นาง สุดารัตน์ อะช่วยรัมย์
ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล 
กรรมการสอบ : รศ. อุษาวดี จันทรสนธิ 
ประเภทงานวิจัย : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 20-08-2558 )
3
ผู้วิจัย : นาง วิไลย์ มนทนม
ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล 
กรรมการสอบ : รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล 
ประเภทงานวิจัย : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 20-08-2558 )
4
ผู้วิจัย : นาง ดุษฎี จุลกะนาค
ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล 
กรรมการสอบ : รศ.ดร. สาคร บุญดาว 
ประเภทงานวิจัย : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 20-08-2558 )
5
ผู้วิจัย : นาง วราธร ยึนประโคน
ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล 
กรรมการสอบ : รศ.ดร. สาคร บุญดาว 
ประเภทงานวิจัย : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 20-08-2558 )
6
ผู้วิจัย : นาง มนฤดี วิทยาเศรษฐกุล
ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล 
กรรมการสอบ : รศ.ดร. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล 
ประเภทงานวิจัย : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 20-08-2558 )
7
ผู้วิจัย : นาง สายฝน มีชัย
ที่ปรึกษาหลัก : รศ. อุษาวดี จันทรสนธิ 
กรรมการสอบ : รศ.ดร. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล 
ประเภทงานวิจัย : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 20-08-2558 )
8
ผู้วิจัย : นาง บัวเหรียญ ดาโรจน์
ที่ปรึกษาหลัก : รศ. อุษาวดี จันทรสนธิ 
กรรมการสอบ : รศ.ดร. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล 
ประเภทงานวิจัย : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 20-08-2558 )
9
ผู้วิจัย : นางสาว มาติกา ถินกระโทก
ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล 
กรรมการสอบ : รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล 
ประเภทงานวิจัย : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 19-08-2558 )
10
ผู้วิจัย : นางสาว วรณัน ฉ่ำมณี
ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร. สาคร บุญดาว 
กรรมการสอบ : รศ.ดร. ปรีชา เนาว์เย็นผล 
ประเภทงานวิจัย : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 19-08-2558 )
36 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4