ค้นหางานวิจัยนักศึกษา
งานวิจัยทั้งหมด : 974
ข้อมูล ณ วันที่ : 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สถิติผู้เยี่ยมชม
ขณะนี้ :
3
วันนี้ :
49
เมื่อวานนี้ :
77
เดือนนี้ :
1000
เดือนที่ผ่านมา :
1671
ทั้งหมด :
77295
วันที่เริ่มนับ :
9 มี.ค. 2560
งานวิจัย
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
1
ผู้วิจัย : นาง ทองปาน บุญกุศล
ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ 
กรรมการสอบ : ศ.ดร.นายแพทย์ เรือน สมณะ 
ประเภทงานวิจัย : ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก :
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : -
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : พ.ศ. 2556
สถานะงานวิจัย : งานวิจัยสมบูรณ์
( 02-03-2561 )
2
ผู้วิจัย : นาง วริศนันท์ เดชปานประสงค์
ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ 
ประธานกรรมการสอบ : รศ.ดร. ณสรรค์ ผลโภค 
กรรมการสอบ : อ.ดร. พิศาล สร้อยธุหร่ำ 
ประเภทงานวิจัย : ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก :
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : -
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : พ.ศ. 2557
สถานะงานวิจัย : งานวิจัยสมบูรณ์
( 02-03-2561 )
3
ผู้วิจัย : นาย วชิระ พรหมวงศ์
ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร. วรางคณา โตโพธิ์ไทย 
ประเภทงานวิจัย : ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชา : แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วิชาเอก :
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : -
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : พ.ศ. 2556
สถานะงานวิจัย : งานวิจัยสมบูรณ์
( 10-09-2558 )
4
ผู้วิจัย : ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ
ที่ปรึกษาหลัก : ผศ.ดร. วัฒนา มัคคสมัน 
กรรมการสอบ : รศ.ดร. ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต 
ประเภทงานวิจัย : ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก :
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2552
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : พ.ศ. 2555
สถานะงานวิจัย : งานวิจัยสมบูรณ์
( 04-09-2558 )
4 รายการ / 1 หน้า
1