ค้นหางานวิจัยนักศึกษา
งานวิจัยทั้งหมด : 974
ข้อมูล ณ วันที่ : 24 มกราคม พ.ศ. 2563
สถิติผู้เยี่ยมชม
ขณะนี้ :
2
วันนี้ :
18
เมื่อวานนี้ :
41
เดือนนี้ :
1121
เดือนที่ผ่านมา :
1387
ทั้งหมด :
80391
วันที่เริ่มนับ :
9 มี.ค. 2560
งานวิจัย
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
1
ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ 
ประเภทงานวิจัย : ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก :
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 02-03-2561 )
2
ผู้วิจัย : นาง มัฎฐวรรณ ลี้ยุทธนานนท์
ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ 
กรรมการสอบ : ศ.ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
ประเภทงานวิจัย : ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก :
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : พ.ศ. 2560
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 02-03-2561 )
3
ผู้วิจัย : นาย กิตติคุณ รุ่งเรือง
ที่ปรึกษาหลัก : ศ.ดร. สิริวรรณ ศรีพหล 
ประธานกรรมการสอบ : รศ.ดร. วิชัย วงศ์ใหญ่ 
ประเภทงานวิจัย : ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก :
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 12-10-2558 )
4
ผู้วิจัย : นาง ลาวรรณ สกุลกรุณาอารีย์
ที่ปรึกษาหลัก : ศ.ดร. สิริวรรณ ศรีพหล 
ประธานกรรมการสอบ : ผศ.ดร. วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา 
ประเภทงานวิจัย : ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก :
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 12-10-2558 )
5
ผู้วิจัย : ว่าที่พันตรี พสิษฐ์ พึ่งเดช
ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ 
ประเภทงานวิจัย : ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก :
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 12-10-2558 )
6
ผู้วิจัย : นาง จุฑารัตน์ ขอเชื้อกลาง
ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร. ประพนธ์ เจียรกูล 
ประธานกรรมการสอบ : ผศ.ดร. สุทัศน์ นาคจั่น 
ประเภทงานวิจัย : ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก :
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 12-10-2558 )
7
ผู้วิจัย : นางสาว จำริต กำจาย
ที่ปรึกษาหลัก : ผศ.ดร. จุฬารัตน์ ธรรมประทีป 
ประธานกรรมการสอบ : ผศ.ดร. ชนาธิป พรกุล 
ประเภทงานวิจัย : ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก :
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 12-10-2558 )
8
ผู้วิจัย : นาง วาสนา ด้วงรอด
ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ 
ประธานกรรมการสอบ : รศ.ดร. ณสรรค์ ผลโภค 
ประเภทงานวิจัย : ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก :
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : -
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 12-10-2558 )
9
ผู้วิจัย : นาย สรรเสิญ เลาหสถิตย์
ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร. ประพนธ์ เจียรกูล 
ประธานกรรมการสอบ : ผศ.ดร. สุทัศน์ นาคจั่น 
ประเภทงานวิจัย : ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก :
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 12-10-2558 )
10
ผู้วิจัย : นางสาว นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์
ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร. อรุณี หรดาล 
ประเภทงานวิจัย : ดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชา : แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอก :
ปี พ.ศ. ที่อนุมัติหัวข้อ : พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. ที่จบสมบูรณ์ : -
สถานะงานวิจัย : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
( 12-10-2558 )
29 รายการ / 3 หน้า
1
2
3